top of page
1_RyrqBdsgTK7qPiP2FabOiw.jpeg

PROGRAM IN DELOVANJE DRUŠTVA

Akademija organizira vadbo borilnih veščin, in sicer goloroko bojevanje (karate, aikido) in samurajsko mečevanje (iaido, kenjutsu in kendo). Program delovanja društva obsega tekmovanja, organizacijo športnih tekmovanj in prireditev, prikaze borilnih veščin, seminarje, rekreacijo in izdajanje publikacij.

Vadba borilnih veščin

 

Društvo omogoča redno vadbo borilnih veščin. Na akademiji se je izšolalo več kot 50 mojstrov, nosilcev črnih pasov. Več kot deset let smo na akademiji zraven praktične vadbe izvajali še teoretično izobraževanje. Predmetnik je zajemal zgodovino, principe, tehniko in taktiko posameznih borilnih veščin, obsegal pa je več kot 16 predmetov.

 

Tekmovanja

 

Člani in članice tekmujemo na domačih in mednarodnih prvenstvih, v okviru zvez borilnih veščin, v katere je včlanjeno društvo.  Akademija je dala celo vrsto državnih prvakov v karateju, kendu in iaidoju ter nekaj visokih mednarodnih odličij.

 

Organizacija športnih tekmovanj in prireditev

 

Akademija organizira razne športne prireditve, tekmovanja in seminarje. Organizirali smo več državnih prvenstev v karateju, kendu in iaidoju, domačih in mednarodnih turnirjev, občinskih prvenstev, seminarjev. Leta 1989 smo izvedli prvo tekmovanje v japonskem karateju na Ptuju, l. 1995 pa prvo tekmovanje aikida v Sloveniji.

 

Prikazi borilnih veščin

 

Demo team akademije prezentira svoje spretnosti na različnih prireditvah in športnih tekmovanjih ter tako skrbi za popularizacijo borilnih veščin. Nastopili smo na številnih prireditvah: svetovno prvenstvo v kikboksu WAKO (Dubrovnik 1997), evropsko prven-stvo v karateju za mladince (Celje 2000), Budo gala (Zagreb, Ljubljana, Karlovac, Mari-bor), 30. obletnica Karate zveze Slovenije, Noč gladiatorjev v kikboksu (Ptuj), Aaronove viteške igre (Ormož 2002), več karate turnirjev (Trbovlje, Celje, Sevnica, Zagreb, Ljublja-na, Maribor, Ptuj) in športnih prireditev (Mednarodni ju-jutsu turnir Maribor 2004, obletnice karate klubov Lovrenc, Ptuj idr.).

 

SEMINARJI

 

Člani in članice se izpopolnjujemo na seminarjih doma in v tujini. Udeležili smo se raz-nih seminarjev: Koiji Sakuro (karate 8. DAN), Magobei Shioda (iai-do 9. DAN, kendo 8. DAN, aikido 8. DAN), Tadashi Inazuma (aiki-do 9. DAN), Marayuki Shimabukuro (iaido, kenjutsu 9. DAN), Taiji Kase (10. DAN), Komei Sekiguchi (iai-do, kenjutsu 10. DAN), Yoshinau Nanbu (karate 10. DAN), Sueyoshi Akeshi (iai-do, kenjutsu 10. DAN), Ticky Do-novan (9. DAN), Jean Frenette (karate 8. DAN), Rikuta Koga (karate 8. DAN), Nabuo Hirakawa (kendo 8. DAN), Kenji Shimitsu (aikido 8. DAN), Vladimir in Ilija Jorga (karate 8. DAN), Dušan Dačič (karate 7. DAN), dr. Paul Lam (tai chi), dr. Jwing-Ming Yang (tai chi, qigong), idr.

 

Rekreacija

 

Akademija nudi rekreativne programe, kot so poletna šola karateja, aikida, tai chija, sa-moobrambe, samurajskega mečevanja. 

 

Založniška dejavnost

 

Društvo se v skladu z Zakonom o društvih in Klubskim pravilnikom s ciljem popularizacije borilnih veščin ukvarja z založniško dejavnostjo.

 

Častni naziv Hikari no senshi – Bojevnik svetlobe

 

Častni naziv prejmejo tisti posamezniki, ki dosežejo mojstrsko stopnjo in predstavljajo vzor prijateljstva, ekspertize in prizadevnosti. V skladu s tradicijo borilnih veščin dobijo bugo ali bojevniško ime, izpisa-no v slovenskem in japonskem jeziku. V dar prejmejo še katano, samurajsko sabljo, ki simbolizira bojevnikov duh.

 
skupinska vadba karateja
trbovlje karate turnir
silvester vogrinec
karate borbe
bottom of page