top of page
Posnetek zaslona 2022-09-30 225825.png

KENDO

Kendo je veščina tekmovalnega mečevanja v prostih borbah z votlim bambusovim mečem (shinaijem) ter zaščitno opremo (bogu).

kendo

Kendo je japonska oblika športnega mečevanja z dvoročnimi meči imenovanimi shinai ali »nežni meč«. Na Japonskem ga vadi okrog pet milijonov ljudi, vse bolj pa postaja priljubljen tudi v svetu.

 

Kendo ali ken no michi pomeni »steza meča«.

kendo
kendo

Kendo je nastal iz kenjutsa. V 18. stoletju so za lažjo in bolj varno vadbo mečevanja najprej med leti 1750 – 1760 uvedli shinai, votel bambu-sov meč, s katerim je bilo možno močneje udariti, nato pa med l. 1760 – 1780 še zaščitno opremo ali bogu. Japonsko mečevanje je s tem dobilo novo obliko – kendo, tekmovalni šport. Leta 1952 je bila ustanovljena Vse-Japonska kendo zveza ali ZNKR (Zen Nippon Kendo Renmei). Zveza je skrbela za razvoj kenda ne samo na japonskem, ampak ga je razširila tudi po svetu. Tako je l. 1970 nastala IKF (International Kendo Federation) s kontinetalnimi zvezami (npr. EKF European kendo federation). Istega leta je organizirala prvo svetovno prvenstvo, ki se odvija vsaki dve leti.

bottom of page