top of page
karate-gc71070550_1920.jpg

KARATE

Karate, veščina „prazne roke,“ je japonska borilna spretnost, ki temelji na udarcih z rokami in brcah.

zgodovina karateja

Karate je filozofsko utemeljen v samem imenu. Ideogram kara označuje besedo prazen, te pa roka, torej prazna roka. S tem nazivom je v karateju poudarjen aspekt samoobrambe, defenzive in nenasilja. Izraz je l. 1929 skoval Gichin Funakoshi. Karate je od l.2018 olimpijski šport.

Zgodovino karateja delimo na pet obdobij:

1. Kitajski izvori (od L. 520)

V 6. stoletju je indijski menih Bodhidharma v samostanu Shaolin oblikoval prve forme boril-nih veščin.

 

2. Okinawsko obdobje (od l. 1372)

Na podlagi kitajskih prvin borbe in lokalnih okinawskih sistemov golo-rokega bojevanja se je izoblikovala veščina okinawa-te, bolj znana kot tote ali kitajska roka. V začetku so obstajale tri šole, ki so se imenovale po krajih, kjer so delovale: shuri-te, tomari-te in naha-te. 

 

3. Japonsko obdobje (od l. 1920)

Največji vpliv na oblikovanje japonskega karateja je izve-del Gichin Funakoshi. Reformiral ga je tako v metodičnem kot tudi v filozofskem smislu. -Funakoshijeva šola karatejaje postala znana kot shotokan. Nastale so še dru-ge šole karateja,

 

4. Širitev karateja v svet (od l. 1950)

Karate je postal mednarodni šport. Iz mnoštva zvez sta se izdvojili dve: ITKF – tradicionalni karate in WUKO – športni karate. WUKO se je preimenovala v WKF ter združila oba pristopa karateja.

 

5. Olimpijski karate (od l. 2016)

Karate je bil predstavljen na OI v Riu de Janeiru. Prvo olimpijsko tekmovanje je bilo l. 2021 v Tokiu.

 
 
 
 
karate history

Tehnike karateja se delijo na kate in kumite. V teh dveh disciplinah se odvijajo tudi tekmovanja.

 
karate vadba

Karate kata je sistematično povezana serija defenzivnih in ofenzivnih borbenih tehnik zoper enega ali imaginarnih nasprotnikov. Gibi v katah se delijo na osnovne in povezujoče. V kati so udarci, bloki in borbeni položaji povezani na predpisan način, po vnaprej določenem vrstnem redu. Večina arhaičnih kat je nastala na podlagi opazovanja živali.

karate oprema

Karate kumite je izraz za uporabo ofenzivnih in defenzivnih tehnik karateja v proti borbi in vezanem sparingu. Tekmovanja v borbah potekajo v dveh oblikah, nekontaktni in kontaktni.

bottom of page